Federació ADF del Bages

Federació ADF Bages

Plans de Prevenció d'Incendis Municipals

El Pla de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals (PPI) és un instrument de planificació i gestió definit a la Llei forestal de Catalunya de 1986, que té com a objectius reduir el risc d'inici i propagació dels incendis forestals i facilitar-ne l'extinció.

El PPI el redacten conjuntament l'Ajuntament, l'ADF i la Diputació de Barcelona. Les ADF col·laboren amb els ajuntaments en l'execució dels PPI. El PPI, té una vigència de 4 anys i aquest és revisat i redactat de nou per tal de tenir en compte qualsevol modificació io canvi que ha tingut el muncipi en qüestió.

El PPI defineix, fonamentalment, la xarxa viària bàsica municipal per a la prevenció i extinció, així com les particularitats de cada pista, com tancaments, pendents pronunciats, estretaments, també ens ve grafiada, la xarxa de punts d'aigua, la ubicació del material d’extinció de les ADF, els parcs de bombers, línies elèctriques, els diferents models de combustible per abastir els equips d'extinció.

Finalment, determina les accions que s'han de realitzar per fer operatives les xarxes viàries i de punts d'aigua i per reduir la vulnerabilitat i el perill; en defineix el cost i n'estableix un calendari d'execució.

Com a dada rellevant, comentar que tots els municipis de la comarca del Bages, disposen d’aquest PPI i que s’executa de forma anual en tots els municipis, això suposa una inversió important a la  zona rural de cada municipi.

 

 


Tornar


Banner1

Pàgina web Thaira |c/ Muralla Sant Domènec, 24 08241 Manresa · t/ 93 693 03 75 · e/ adfbages@federacioadfbages.org

Wai-aaXhtmlCss