Federació ADF del Bages

Federació ADF Bages

Modificació de l'ordre per la qual es despleguen les mesures preventives incendis forestals i activitat agricola - 09/05/2016

El departament ha modíficat alguns aspectes de l'article 1 de l'ordre AAM/111/2013, de 24 de maig, en quant a les activitats agricoles dins del periode d'estiu pel que respecte a les mesures de prevenció d'incendis quan s'activa el PLA ALFA 2 i 3:

 

1.1 Durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 d'agost, ambdos inclosos, entre la franja horaria d'entre les 14:00 i les 17:00 hores, quant s'activi el NIVELL 3 del PLA ALFA, per realitzar les tasques agrícoles en què s'utilitzi maquinaria tipus recol·lectora o embaladora s'han d'adoptar les mesures següents:

a- Disposar de mitjans d'extinció. Aquest mitjans ha de consistir en extintors d'escuma amb base aigua amb un mínim de 6kg de capaticat i motxilles extintores d'una capacitat mínima de 12 litres d'aigua cadescuna. Caldrà disposar d'un mínim de quatre aparells. A part caldrà disposar dels extintors ABC contra el foc de maquinaria.

b- Disposar d'una emissora de banda de 80 Mhz o telèfon mòbil.

b-Comunicar a la sala central del Cos d'Agents Rurals l'inici i la finalització de les tasques agricoles.

 

1.2 Durant el període previst en l'apartat 1 d'aquest article, la utilització de la picadora de palla acoplada al tractor en tasques agrícoles en cultius herbàcis de secà resta sotmesa a les següents restriccions:

a-Quan s'activi el NIVELL 3 del PLA AlFA no es podrà utilitzar picadores de palla en la franja horària compresa entre       les 0:00 i les 24:00 hores. O sigui, no es podran utilitzar.

b-Quan s'activi el NIVELL 2 del PLA ALFA no es podrà utilitzar picadores de palla en la franja horària compresa entre les 12:00 i les 18:00 hores. 

Aquestes mesures caldrà aplicar-les aquest mateix estiu.

 

Adjuntem ordre.

Arxius relacionats

DOCG modificació ordre AAM/111/2013

Ordre que modifica les actuacions a pendre en les activitats agrícoles en referència a les mesures de prevenció d'incendis forestals quan s'activa el PLA ALFA 2 i 3.


Tornar


Banner1

Pàgina web Thaira |c/ Muralla Sant Domènec, 24 08241 Manresa · t/ 93 693 03 75 · e/ adfbages@federacioadfbages.org

Wai-aaXhtmlCss