Federació ADF del Bages

Federació ADF Bages

Utilitza aquest formulari per a qualsevol dubte o suggeriment:

D'acord amb el que disposa l'article 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer Contactes, del que és responsable la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Bages, seran objecte de tractament per gestionar les dades de contacte de la Federació; les vostres dades no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment si no ho autoritza una llei.
Si en el termini de 30 dies, vostè no manifesta el contrari, la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Bages entendrà que consenteix el tractament de les seves dades.
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Bages, per correu postal a c/ Muralla Sant Domènec, 24 - 08241 - MANRESA o correu electrònic a: adfbages@federacioadfbages.org


Banner1

Pàgina web Thaira |c/ Muralla Sant Domènec, 24 08241 Manresa · t/ 93 693 03 75 · e/ adfbages@federacioadfbages.org

Wai-aaXhtmlCss